Υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές/τριες ανά τάξη

Υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές/τριες ανά τάξη

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας παραθέτουμε τα υλικά που θα χρειαστούν τα παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά 2021-2022.

Παρακαλούμε στα υλικά να υπάρχει το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υλικά που έχετε κρατήσει από άλλες χρονιές.

Η λίστα με τα υλικά θα δοθεί και σε έντυπη μορφή στην τάξη.

Η λίστα θα ανανεώνεται, όπου χρειάζεται.

Καλή σχολική χρονιά!

Α ΤΑΞΗ ΥΛΙΚΑ

Β ΤΑΞΗ ΥΛΙΚΑ

Γ ΤΑΞΗ ΥΛΙΚΑ

Δ ΤΑΞΗ ΥΛΙΚΑ

Ε ΤΑΞΗ ΥΛΙΚΑ

ΣΤ ΤΑΞΗ ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α Β Γ Δ ΤΑΞΕΙΣ

 

Τα σχόλια είναι κλειστά