Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Γυμνάσια

Για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α τάξη των Καλλιτεχνικών και Μουσικών Γυμνασίων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία. 46312 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2021 22 46312 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2021 2022 46287 2021 Εισαγωγή μαθητών Α τάξη Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων 2021 2022    46287 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2021

Διαβάστε