Εγγραφές μαθητών/τριών, στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022

Πληροφορίες για εγγραφή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΕΛ ΓΣΙΑ ΓΕΕΛ 2021 2022

Διαβάστε

Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» (voucher 200 ευρώ)

Στα παρακάτω αρχεία υπάρχουν πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων και τη διάρκεια του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος να καταθέσουν την αίτησή τους, να την ολοκληρώσουν και να κάνουν χρήση των επιταγών που δικαιούνται έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ψηφιακή…

Διαβάστε

Διαδικασία για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή

Για πληροφορίες καθώς και τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ 2021 22 65491 Δ3 7 6 21   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ

Διαβάστε