Τσάντες στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα «Η τσάντα στο σχολείο» για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί στις 8/2/2019, 22/2/2019, 8/3/2019 και 29/3/2019.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Τα σχόλια είναι κλειστά