2η Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς της Στ τάξης,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο τη δεύτερη ξένη γλώσσα που παρακολούθησαν στο Δημοτικό Σχολείο στην Ε΄ και Στ τάξη, δηλαδή τη Γερμανική Γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό Σχολείο, δύνανται να υποβάλουν γραπτή αίτηση καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, δηλώνοντας  αιτιολογημένα την  πρόθεση αλλαγής μέχρι τη Δευτέρα 20 Mαΐου 2019 στον Διευθυντή του Σχολείου.

Τα σχόλια είναι κλειστά