Συλλογή στοιχείων μαθητή

14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας με το σχολείο. Να επιστραφούν στους δασκάλους των τάξεων.

Ονοματεπώνυμο μαθητή

Διεύθυνση κατοικίας

Τηλέφωνο πατέρα

Τηλέφωνο μητέρας

Τηλέφωνο οικίας

Άλλα τηλέφωνα

Για να κατεβάσετε το έντυπο συμπλήρωσης πατήστε εδώ

Τα σχόλια είναι κλειστά