Λήξη προθεσμίας εγγραφής των μαθητών στο Π.Σ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Υ.ΠΑΙ.Θ. τη Δευτέρα 30-3-2020 λήγει η προθεσμία για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/.
Για την εγγραφή χρειάζεται ο Αριθμός Μητρώου του/της μαθητή/τριας.
Επίσης, παρακαλούμε να παρακολουθείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) των μαθητών/τριών το οποίο απέκτησαν κατά την εγγραφή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!

 

Τα σχόλια είναι κλειστά