Παράταση Εγγραφών στο Π.Σ.Δ.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπ. αριθμ.40269/Δ2 /24-3-2020 που λάβαμε σήμερα οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να
συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020.

Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

 

Τα σχόλια είναι κλειστά