Επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας για Δ’ τάξη

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών της Δ΄ τάξης να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το συνημμένο έντυπο που αφορά την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2020-21. Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 22-5-2020.

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα

 

NCEE | Archive: International Education News

Τα σχόλια είναι κλειστά