Υλικό που θα χρειαστεί ανά τάξη

Αγαπητοί Γονείς,

Για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στα βιβλιοπωλεία, σας παραθέτουμε από τώρα τα υλικά που θα χρειαστούν να προμηθευτείτε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021.

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΤΑΞΗ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΤΑΞΗ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ ΤΑΞΗ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ ΤΑΞΗ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά