Παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablets) στους/στις μαθητές/τριες

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας παρέλαβε πέντε (5) φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (tablets) από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, οι οποίες δύναται να διατεθούν σε μαθητές/τριες του Σχολείου μας για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την απόφαση διάθεσης των συσκευών αυτών θα λαμβάνονται κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

το χαμηλό εισόδημα,

η ανεργία γονέων/κηδεμόνων,

η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας

ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης.

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή του Σχολείου, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στο Σχολείο, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους παραχωρήθηκε η χρήση της (όταν λήξει η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου και αφετέρου δε καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στο Σχολείο, από το οποίο την παρέλαβε.

Κατόπιν τούτων η Διεύθυνση του Σχολείου καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη στο Σχολείο ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 15 – 2 -2021 και ώρα 20:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τη συνημμένη Αίτηση Δανεισμού Tablet που να πιστοποιούν την ανάγκη για τη χορήγηση των συσκευών (tablet) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας,
  • κάρτες ανεργίας γονέων,
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • βεβαίωση ύπαρξης ειδικών δυσκολιών μάθησης από Δημόσιο φορέα,
  • οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δικαιολογεί το αίτημα.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν στο Σχολείο αποτελούν προσωπικά δεδομένα και θα αξιοποιηθούν μόνο στη συγκεκριμένη διαδικασία και για κανέναν άλλο σκοπό.

Μετά την επεξεργασία όσοι/όσες ενδιαφερόμενοι/ες επιλεγούν θα ενημερωθούν για την παράδοση των συσκευών.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) παρακαλούμε να υποβάλετε αίτηση μόνο στην περίπτωση μεγάλης ανάγκης ή σοβαρής δυσκολίας στη σύνδεση με το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο:

mail@14dim-n-irakl.att.sch.gr

210-2753868

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ TABLET 14 Δ Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τα σχόλια είναι κλειστά