Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Για να δείτε πληροφορίες για την Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Αιγινήτειου Νοσοκομείου πατήστε στα συνημμένα έγγραφα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 10306

31211 2021 Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά