Εγγραφές για το Ολοήμερο Πρόγραμμα και την Πρωινή Ζώνη

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πρέπει να κατατεθούν στο Σχολείο μέχρι την Παρασκευή 14-5-2021.

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. `Ολες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται στις 15:00, εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση.

Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίο/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θεσια.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου ή σε έντυπη μορφή.

Παρακαλούμε στην τάξη να αναγράφεται αυτή στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Για την αίτηση-δήλωση πατήστε εδώ:

γραφίς – Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr)

Τα σχόλια είναι κλειστά