Εθελοντική δενδροφύτευση στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Πληροφορίες για το πρόγραμμα δενδροφύτευσης που διοργανώνει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Τα σχόλια είναι κλειστά