ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ SELF TEST

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ SELF TEST
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διάθεση δωρεάν self test
Σας παραθέτουμε το κοινό Δελτίο Τύπου Υπ. Υγείας και Υπ Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα self test.

Τα σχόλια είναι κλειστά