Εγγραφές μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Πληροφορίες για τα πειραματικά σχολεία στο αρχείο που ακολουθεί:

23990 2022 Διευκρινίσεις εγγραφή μαθητών τριών Πειραματικά Σχολεία σχολικό έτος 2022 23

Τα σχόλια είναι κλειστά