Εγγραφές μαθητών/τριων στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Γυμνάσια

Για εγγραφές μαθητών/τριών στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Γυμνάσια μπορείτε να δείτε τα συνημμένα αρχεία:

43820 2022 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α τάξη Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων σχολικό έτος 2022 2023

Συνημμένα ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧ 2022 23

43822 2022 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α τάξη Γυμνασίου Καλλιτεχνικών Σχολείων σχολικό έτος 2022 2023

Συν 43822 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2022 2023

Εγκύκλιος 117162 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800

Τα σχόλια είναι κλειστά