Αιτήματα έγκρισης παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης ή στήριξης μαθητών/τριών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή από Σχολικό Νοσηλευτή, για το διδακτικό έτος 2022-2023

Όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να αιτηθούν έγκριση παράλληλης στήριξης
συνεκπαίδευσης, ή β)  έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή γ)
έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή,  για το διδακτικό έτος 2022-2023 να καταθέσουν την παρακάτω αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 17-6-2022. Αφορά μόνο τους/τις μαθητές/τριες για τους οποίους υπάρχει σχετική γνωμάτευση από τους αρμόδιους φορείς (1ο ΚΕΔΑΣΥ Β Αθήνας κλπ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2022 2023)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ

 

Τα σχόλια είναι κλειστά