Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α τάξη Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Σας γνωστοποιούμε ότι για το Σχολικό Έτος 2023-2024 θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη οι γεννηθέντες το έτος 2017.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου, από 1 έως και 20 Μαρτίου 2023, όλες τις εργάσιμες ημέρες και μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης από 8:30 π.μ – 9:30 π.μ. και από 1:30 μ.μ.  έως 2:00 μ.μ..

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή σε Υπεύθυνη Δήλωση που καταθέτει στο σχολείο. Δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς καθώς αναζητείται από το σχολείο εγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (B.Y.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας, με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση ή άλλο έγγραφο).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Η ταυτοποίηση γονέων/κηδεμόνων γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).

Κάθε δημόσιο Δημοτικό Σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια και σ’ αυτό φοιτούν οι μαθητές-τριες που διαμένουν στην περιφέρειά του.

Τηλ: 210-2753868

mail@14dim-n-irakl.att.sch.gr

ιστοσελίδα http://14irakleiou.mysch.gr/

ΕΝΤΥΠΑ

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής Α τάξη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Ν 105

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 14 Δ Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΔΥΜ

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΕΝΟΥ): ΤΑ ΖΥΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΥΜΗΣ

ΚΥΜΗΣ : ΤΑ ΜΟΝΑ

ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ: ΤΑ ΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ : ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΑ, ΤΑ ΖΥΓΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ : ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΖΥΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΑΜΟΝΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ: ΟΛΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΑ ΜΟΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ & ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ: ΟΛΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ: ΟΛΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΖΥΓΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ & ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ: ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΖΥΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΚΥΜΗΣ

ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: OΛΑ ΤΑ ΜΟΝΑ ΑΠΟ 17 ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΖΥΓΑ ΑΠΟ 24 ΚΑΙ ΑΝΩ.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά