Β Ξένη Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Σας  ενημερώνουμε  ότι  οι  μαθητές/τριες  της  ΣΤ΄  τάξης  θα  διδαχθούν  στο  Γυμνάσιο  τη  Β Ξένη Γλώσσα που  διδάχτηκαν  και στο  Δημοτικό  Σχολείο.

Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική Β Ξένη Γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν ενυπόγραφη αιτιολογημένη γραπτή αίτηση στον Δ/ντή του Σχολείου μέχρι την Τρίτη 16 Μαϊου 2023

 

Τα σχόλια είναι κλειστά