Πληροφορίες για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης ή στήριξης μαθητών/τριών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023 2024

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΠΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΕΒΠ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΣΝ

Τα σχόλια είναι κλειστά