Μέτρα Προστασίας Λοιμώξεων Αναπνευστικού

Εξαιτίας την έξαρσης κρουσμάτων covid-19 και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού σας επισυνάπτουμε τις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και ενημέρωση για τη διαχείριση των απουσιών των μαθητών που νοσούν από covid-19. 

Σας επισημαίνουμε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και υψηλό αίσθημα ευθύνης στην διαχείριση των παιδιών που νοσούν ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση της νόσου και στους υπόλοιπους μαθητές, στο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό της Σχολικής Μονάδας.

Ενημέρωση_για_λήψη_μέτρων_προστασίας

Ενημέρωση για τις απουσίες των μαθητών λόγω_covid_19

Τα σχόλια είναι κλειστά