Διαγωνισμός Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 οι μαθητές/τριες των Ε και Στ τάξεων με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών κ. Δαμόπουλου Φώτη και Μέγγου Μαρίνας συμμετείχαν στον 13ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!

 

Τα σχόλια είναι κλειστά