Η τσάντα στο σχολείο

Για το 2020 το πρόγραμμα «Η τσάντα στο σχολείο» θα εφαρμοστεί τις ακόλουθες ημερομηνίες:

10-1-2020, 24-1-2020, 14-2-2020, 28-2-2020, 13-3-2020, 27-3-2020, 3-4-2020, 8-5-2020, 22-5-2020, 5-6-2020

Τα σχόλια είναι κλειστά