Επικαιροποίηση Στοιχείων Γονέων

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών να επικαιροποιήσουν άμεσα και όχι αργότερα από την Τετάρτη 18-3-2020 τα παρακάτω στοιχεία:

Oνοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:

Email γονέα :……………………………………….

Κινητό τηλέφωνο: ………………………………..(έναν αριθμό)

Ονοματεπώνυμο γονέα που συμπλήρωσε τα στοιχεία: ……………………………………..

Τα ανωτέρω αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο mail του Σχολείου: mail@14dim-n-irakl.att.sch.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο εδώ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά