Επικοινωνία με το σχολείο για τις βεβαιώσεις φοίτησης

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών του Σχολείου, για την περίοδο των 14 ημερών κατά την οποία δεν θα λειτουργεί η σχολική μονάδα, να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του σχολείου 210-2753868 ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για έκδοση βεβαιώσεων φοίτησης μαθητή/τριας στο mail@14dim-n-irakl.att.sch.gr.

Το σχετικό έντυπο αίτησης για βεβαίωση φοίτησης είναι αναρτημένο και στην Ιστοσελίδα του Σχολείου σε προηγούμενη ανακοίνωση ή το κατεβάζετε εδώ:

Aίτηση για Βεβαίωση Φοίτησης

 

Τα σχόλια είναι κλειστά