Ελληνικές Λέξεις στην Αγγλική Γλώσσα

Η ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια περιλαμβάνει τις περισσότερες γλώσσες της Ευρώπης. Η ελληνική γλώσσα ως μια από τις
πιο σημαντικές γλώσσες του ανθρωπίνου πολιτισμού αποτελεί ανεξάρτητο κλάδο της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας και
έχει μακρά ιστορία αφού υπάρχουν καταγραφές περίπου από το 1700 π. Χ. Οι Έλληνες μιλούν και γράφουν την ίδια γλώσσα
για περίπου 40 αιώνες παρά τις φωνολογικές, γραμματικές και λεξιλογικές αλλαγές στην πορεία της.

Δείτε περισσότερα για το Project στο σύνδεσμο που ακολουθεί: Project ΣΤ τάξης.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά