Εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Μουσικά Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς- κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/ μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00.

Για περισσότερα πατήστε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Εγκύκλιος

Μουσικά_Σχολεία

Τα σχόλια είναι κλειστά