Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά & στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια
Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων την 29η Ιουνίου. Με την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πειραματικά Σχολεία
Η επιλογή των μαθητών/-τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα γίνει με κλήρωση. Για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα
εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο, ενώ η εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α΄ Δημοτικού θα γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα: Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία 2020 2021

Τα σχόλια είναι κλειστά