2η Ξένη Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες της Στ τάξης,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επέλεξαν στο Δημοτικό Σχολείο στην Ε΄ Δημοτικού, δηλαδή τα Γαλλικά. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 12η Ιουνίου στον Διευθυντή του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής.

 

Επισυνάπτονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις:

Πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά από όλους τους γονείς και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου

mail@14dimnirakl.att.sch.gr

 

 

Συμπληρώνεται από τους γονείς που επιθυμούν διαφορετική Β Ξένη Γλώσσα από τα Γαλλικά, δηλαδή Γερμανικά για το Γυμνάσιο

 

Τα σχόλια είναι κλειστά