Τροποποίηση Υ.Α. με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υ.Α. σε ΦΕΚ και ενημέρωση για την διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021
Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υ.Α
ΦΕΚ Β 2016 61387 Δ2 22 05 20 ΥΑ ΤΡ Λειτουργία Μουσικών Σχολείων
Τροποποίηση ΥΑ για τη Λειτουργία Μουσικών Σχολείων 2020

Τα σχόλια είναι κλειστά