Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Εν αναμονή της εγκυκλίου για το ολοήμερο πρόγραμμα και το τμήμα πρόωρης υποδοχής σας ενημερώνουμε ότι θα δεχόμαστε αιτήσεις για εγγραφή μαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων στο ολοήμερο πρόγραμμα σχολικού έτους 2020-21 με βάση τη σχετική εγκύκλιο για εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα που είχε εκδοθεί για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τον Διευθυντή μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (εναλλακτικά στην τσάντα του παιδιού) ή ηλεκτρονικά στο mail του Σχολείου: mail@14dim-n-irakl.att.sch.gr

Αίτηση_Για _Ολοήμερο

«>

Τα σχόλια είναι κλειστά