Ανακοίνωση για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον/την γιατρό και αφορά τους/τις μαθητές/τριες που θα φοιτούν στη Δ τάξη κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Μπορείτε να το προσκομίσετε στο σχολείο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (εναλλακτικά στην τσάντα του/της μαθητή/τριας) ή να το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου
mail@14dim-n-irakl.att.sch.gr
Όσοι γονείς δεν προλάβετε να το προσκομίσετε μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς μπορείτε να το φέρετε στο σχολείο με την έναρξη των μαθημάτων στην αρχή του σχολικού έτους 2020-2021.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΔΥΜ

Τα σχόλια είναι κλειστά