Πληροφορίες για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Πληροφορίες για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Εισαγωγή μαθητών ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

 

2184 ΦΕΚ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ signed

Τα σχόλια είναι κλειστά