Διαδικασία για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή

Για πληροφορίες καθώς και τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ 2021 22 65491 Δ3 7 6 21

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά