Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» (voucher 200 ευρώ)

Στα παρακάτω αρχεία υπάρχουν πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων
και τη διάρκεια του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος
να καταθέσουν την αίτησή τους, να την ολοκληρώσουν και να κάνουν χρήση των επιταγών που
δικαιούνται έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ψηφιακή Μέριμνα ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά