Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα  για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πρέπει να κατατεθούν στο Σχολείο μέχρι την Παρασκευή 13-5-2022, στις 8:30.

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν  σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται στις 15:00, εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση.

Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) σε σχολεία όπου  διαπιστώνεται  σχετική ανάγκη.  Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής  έχουν μαθητές/τριες, οι οποίο/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θεσια.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου  μέχρι την Πέμπτη 12-5-2022 ή σε έντυπη μορφή μέχρι την Παρασκευή 13-5-2022, στις 8:30.

mail@14dim-n-irakl.att.sch.gr

Για να κατεβάσετε την Αίτηση-δήλωση πατήστε εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2022 14 Δ Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Τα σχόλια είναι κλειστά