Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας δράση ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Το  πρόγραμμα θα παρουσιαστεί από τους υπεύθυνους του Προγράμματος Επιβράβευσης Ανακύκλωσης Πολιτών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ το μεγαλύτερο της Ευρώπης The Green City. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για τη δυνατότητα ανακύκλωσης διαχωρισμένων υλικών 8 κατηγοριών (Χαρτί/Χαρτόνι, Πλαστικά, Μεταλλικά Αντικείμενα, Αλουμίνιο, Γυαλί, Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρικός Εξοπλισμός, Βρώσιμα Έλαια & Λίπη, καθώς και Ρούχα/Υφάσματα).

Τα παιδιά είναι καλό  να έχουν συλλέξει και να έχουν φέρει στο σχολείο ανακυκλώσιμα  υλικά στις προαναφερθείσες κατηγορίες (Χαρτί/Χαρτόνι, Πλαστικά, Μεταλλικά Αντικείμενα, Αλουμίνιο, Γυαλί, Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρικός Εξοπλισμός, Βρώσιμα Έλαια & Λίπη, καθώς και Ρούχα/Υφάσματα), καθαρά και σε ξεχωριστές σακούλες για να συμμετάσχουν ενεργά στη δράση.

Θα μοιραστεί έντυπο υλικό με παιχνίδι ανακύκλωσης για τους μαθητές/τριες και ενημερωτικό  υλικό για τους γονείς.

Τα σχόλια είναι κλειστά