Χρήση κωδικών του Π.Σ.Δ.

Για την είσοδο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο οι γονείς ακολουθούν τον σύνδεσμο https://webmail.sch.gr/login.php.

Με τους ίδιους κωδικούς θα πρέπει να εισέλθετε στην πλατφόρμα Eclass για την ασύγχρονη εκπαίδευση που έχει προβεί το σχολείο μας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://eclass.sch.gr.

Καμία άλλη ενέργεια δεν απαιτείται από εσάς. Κατόπιν θα ενημερώνεστε για τις ηλεκτρονικές τάξεις από το webmail σας με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά