Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Σχετικά με την παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα μπορείτε να συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία:

48137 2021 δικαιολόγηση απουσιών μαθητών συνοικούν άτομα πάσχουν σοβαρό νοσήμα

ΦΕΚ Β 1512 21 43274 ΓΔ4 14 04 21 ΚΥΑ ΤΡΟΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά