Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

κάθε Παρασκευή, εντός σχολικού ωραρίου, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  η Σχολική Ψυχολόγος, κα Ζούζουλα Όλγα και η Κοινωνική Λειτουργός, κα Γιαννέλου Ευαγγελία, στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) του Σχολείου, στην οποία συμμετέχει ο Δ/ντής του σχολείου και η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης κα Βαϊνά Ιωάννα. Στην Ε.Δ.Υ. μπορούν να συμμετέχουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων καθώς και οι εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης. Οι ενέργειες και εισηγήσεις της Ε.Δ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσανατολισμό με σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Πραγματοποιούν δράσεις εντός των τμημάτων του σχολείου με στόχο την ενίσχυση των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Επίσης, διενεργούν ατομικές συναντήσεις για τη διερεύνηση των πιθανών εκπαιδευτικών και των ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών/τριών με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

Η Ε.Δ.Υ. αντιμετωπίζει κάθε ατομικό θέμα με τη δέουσα διακριτικότητα και εχεμύθεια.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά